top of page

Välkommen till bloggen!

Här hittar du artiklar som lyfter och inspirerar dig i din roll som förälder och ledare - såväl i hemmet som i arbetet. Varmt välkommen att läsa och dela!

 

Boken var en "game changer"

Uppdaterat: 8 mars 2023Veronica Anderson har läst Agnetha Stagling Birgerssons bok Frigör barnets potential och din egen- Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn. Här berättar hon varför boken gjorde ett sådant djupt intryck i hennes eget föräldraskap.


"En av de största insikter som boken Frigör barnets potential och din egen har gett mig, är en större medvetenhet om hur jag själv fungerar som individ, speciellt i min roll som förälder. Och hur jag med den medvetenheten kan bli mer “aktiv” i hur jag lyssnar på mina barn och tar beslut.


Den har hjälpt mig förstå hur jag kan stå för det som är viktigt för mig och samtidigt lyssna och lära mig om de behov varje individ i min familj har och hjälpa dem bygga en god grund av mod och självkänsla.


Jag tyckte också att det var av stor nytta att förstå hur inlärning och försvar fungerar. Som det står i boken:


“ I livets alla situationer befinner vi oss antingen i inlärning eller försvar. Jag skulle säga att vi lutar åt det ena eller det andra hållet i större eller mindre grad”.


Det var så intressant att förstå hur vi bara kan befinna oss på ett av ställena i taget. Jag kan se hur lätt jag själv har att hamna i försvar och hur det verkligen kan hämma min inlärning men även våra relationer om vi inte blir mer medvetna och hittar ett sätt att ta oss ut ur försvarsmekanismen.


Ytterligare en “game changer” för mig var Pausknappen. Att lära oss att pausa innan vi exploderar och säger och gör saker vi senare har svårt att ta tillbaka och som kan sätta djupa spår hos dem vi älskar. Det är verkligen något som kan förändra mitt liv som förälder. Som det står i boken:


“Lyssna och lär men låt inte känslorna automatiskt och oreflekterat styra dig”.


Något som också har hjälpt mig som förälder är det hjälpmedel boken ger i hur vi kan stärka våra barns “hjärtan”. Hur uppmuntran har en förmåga att stärka våra barns inre och hjälpa dem bli mer förberedda att ta sig an och “lyckas” i livet.


Vi gör många misstag som föräldrar men om vi rustar våra barn med en stark självkänsla genom att visa dem förtroende, bygga på deras starka sidor, uppmuntra dem till självständighet och verkligen värdesätter dem, så lägger vi en god grund som de kan stå på och de blir mer motståndskraftiga för de misstag vi som föräldrar gör och för de svårigheter de kommer att möta i världen. ”


Veronica Anderson,

Mamma till 4 biologiska barn samt fostermamma till 1 barnIntresserad av boken Frigör barnets potential och din egen - Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn? Läs mer och beställ ditt eget exemplar här.


Läs fler recensioner om boken här


Se våra populära webbkurser i Aktivt Föräldraskap®.

Comments


bottom of page