top of page

Så säger kursdeltagarna
om Aktivt Föräldraskap®

”Jag har blivit mer lyhörd och fått mer tålamod och förståelse.”

"Jag ser och möter mina barn på ett annat sätt. Vi har mer dialog hemma nu än tidigare.  Detta är en kurs som borde vara obligatorisk för alla föräldrar.”

”Jag har fått en lättare vardag tillsammans med mina barn, en starkare tro på mig själv, att det jag gör duger och är bra men att det finns saker att utveckla. Jag förstår mitt barn bättre. Kursen har satt igång många tankar, tankar kring hur jag gör och vad jag kan göra annorlunda.”

”Jag har efter kursen mycket lättare att förstå mitt barns behov. Jag har lättare för att tänka annorlunda kring problem i vardagssituationer och lättare för att hitta bra lösningar.”

”Kursen har öppnat mina ögon rejält och ökat förståelsen för både mig själv och mina barn. Jag har blivit mer lyhörd. Jag kan se problem och hitta lösningar fortare. Jag har förståelse för olika situationer vilket gör det lättare att lösa dem. Jag stannar nu upp och tänker till innan jag agerar.”

"Jag har hittat nya vägar att fostra/hjälpa/ta hand om mina barn. Jag har nästan helt slutat skälla/klaga på/straffa mina barn när de gör fel. Försöker få dem att inse konsekvenserna av sitt handlande, istället för att straffa/ställa tillrätta.”

”Jag har fått större trygghet i vardagen och i mina relationer både i hemmet, på arbetet och med mina arbetskamrater. Jag känner mig tryggare som förälder."

"Jag kan lättare bryta dåliga mönster och se hur mitt agerande påverkar min relation till mina barn. Det skapar större respekt mellan mig och barnen. Jag har fått nya verktyg att använda för att ändra mitt beteende för att få en lättare vardag med mina barn.”

bottom of page