top of page

Om Aktivt Föräldraskaps
utbildningar och kurser

Aktivt Föräldraskap®, före detta Active Parenting var de första s.k. samspelsprogram som lanserades i Sverige. Vi startade 1997 och har sedan dess haft möjlighet att beröra, inspirera och bidra till förändring i tusentals familjer. Aktivt Föräldraskap® är bland de få samspelsprogram i Sverige som är hälsofrämjande.

 

Vårt syfte är att främja hälsa både för föräldrar och barn – inte att korrigera beteende. Vi arbetar utifrån värden som likvärdighet och ömsesidig respekt. 

Här kan du läsa om en oberoende studie gjord av Umeå universitet där 6 olika föräldraprogram ingick.

Här kan du läsa om en oberoende studie gjord av Örebro universitet där flera föräldraprogram ingick. Länk till studien gjord av Håkan Stattin på Örebro universitet.


 

Ursprungsprogrammen är framtagna av Dr Michael Popkin, PhD, Active Parenting Publishers USA, och har översatts och utvecklats för svenska marknaden. Agnetha Stagling Birgersson är utbildningsansvarig och har varit ansvarat för den svenska utvecklingen och omarbetningen. Gruppledare och input från föräldrar har bidragit till att berika och utveckla kurserna.

De svenska kurserna innehåller alla kärnkomponenter från ursprungsprogrammen men har mycket större fokus på vikten av anknytning, kontakt och det relationella. I anpassningen och utvecklingen av de svenska programmen har vi haft stor nytta av vår dialog med den danske familjeterapeuten Jesper Juul och den svenske barnläkaren Lars H Gustafsson samt den kanadensiska psykologen Gordon Neufeld.

Vår ambition är att våra utbildningar skall vara ”levande” och under ständig utveckling i linje med de senaste rönen inom modern forskning.

Vi förmedlar ett förhållningssätt som stimulerar till samarbete och målet är ett barn som väljer att samarbeta, inte ett barn som ”lyder”. Förhållningssättet har många beröringspunkter med barnkonventionen, med likvärdighet och ömsesidig respekt i centrum och barnkonventionen ingår i alla våra kurser.
 

Familjeakademins kurser riktar sig till föräldrar eller andra
vuxna som lever tillsammans med eller arbetar med barn i olika åldrar från 1-18 år:

Aktivt Föräldraskap® – Småbarn (1-4 år)
Aktivt Föräldraskap® – Förskolebarn och skolbarn (5-12 år)
Aktivt Föräldraskap® – Tonår (11-18 år)

Aktivt Ledarskap® i Skola/förskola - ALIS

Vi ger oss inte ut för att ha de rätta svaren. Det finns inga rätta svar. Allt beror på vad du vill med ditt föräldraskap, vilka värden som är viktiga för dig, vem du är och hur situationen ser ut.

Vi vill snarare inspirera, uppmuntra till reflektion och föra en dialog kring föräldraskapet.

Kursernas ursprung

bottom of page