top of page
Föreläsningar i Aktivt Föräldraskap för förskola och skola

Önskar ni en föreläsning hos er?

Vi erbjuder föreläsningar för föräldrar, för vuxna som arbetar inom förskola och skola, för familjehem, för företag eller annat ”system” där man vill bidra till utveckling och mognad av individen och skapa förutsättningar för individen att utveckla hela sin potential.

Varje föreläsning anpassas till målgruppen men har samma förhållningssätt i grunden, ett humanistiskt förhållningssätt som bygger på likvärdighet och ömsesidig respekt.

Syftet är att öka er medvetenhet, presentera ett humanistisk förhållningssätt som utvecklar ett inre ledarskap, väcka till eftertanke och förhoppningsvis ge en och annan aha- upplevelse.

Vi har flera föreläsare knutna till oss, så hör av dig med önskemål och tankar så ser vi hur vi kan mötas.

Smakprov över ämnen som vi berör i våra föreläsningar:

  • Föräldraskap – ett ledarskap

  • 10 steg till en smidigare vardag med barnen

  • Belöningssystem, hur bra är det?

  • Att förstå beteende – både barnets och mina egna

  • Självkänslans betydelse för utveckling och lärande

  • Hur kan vi bidra till barns ansvarsutveckling

  • Hur kan vi lyssna så barn kan känna sig förstådda och sedda

  • Hur skapar vi ett VI – om gemenskap och kontakt i relationen

Om det finns specifika situationer som ni vill beröra i föreläsningen kan vi ibland bidra med det också. Du kan välja vilka du tycker är viktiga för ditt ”system” eller din organisation men det grundläggande förhållningssättet ligger alltid med som en del i varje föreläsning.

Om du är intresserad av att beställa en föreläsning kan du kontakta oss för mer information.

Tack för ditt meddelande! Nu är det skickat och vi kontaktar dig inom kort! Ha en fin dag så länge!

Du kanske även är intresserad av...

bottom of page