top of page
småbarn.jpg

Denna kurs är för dig som vill utveckla din relation till barn i åldern 1-4 år. Kursen utgår från dig och dina unika utmaningar, där du i en trygg och uppmuntrande miljö får möjlighet att reflektera över dig själv och de värderingar som är viktiga i ditt föräldraskap.

 

Genom självreflektion, praktiska övningar, en kunnig och erfaren gruppledare och inte minst alla de värdefulla tankar och tips du får del av genom dina kurskamrater, får du verktygen att kunna skapa de relationer du vilI ha i ditt liv och bli ditt bästa jag som förälder och medmänniska.

 

I kursen Aktivt Föräldraskap® Småbarn 1- 4 år presenteras olika teorimodeller som hjälper dig att förstå både ditt eget och ditt barns beteende och vi tittar närmare på hur du som vuxen kan förhålla dig, både till dig själv och till andra, på ett sätt som hjälper dig utveckla och skapa en självacceptans och en inre självkänsla som är nyckeln till nära relationer, kontakt och psykisk hälsa.​

Kursmål Aktivt Föräldraskap® Småbarn 1 - 4 år

Syftet är att öka din medvetenhet om vem du är, vad du vill och vad du behöver samt skapa förståelse för vem ditt barn är, vad hon/han vill och behöver. Målet är att hjälpa dig skapa nära, goda relationer och att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen. Målet är också att du skall finna större trygghet i dig själv och hitta modeller och färdigheter som gör din vardag smidigare.

Upplägg

Kursen består av 15 kurstimmar och ges vid 5 tillfällen under två och en halv timmar per tillfälle.

Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och övningar.

För vem

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 1- 4 år

Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet

 • Föräldraskap – Ledarskap

 • Anknytning – nyckeln till utveckling och mognad

 • Småbarnsåren – Utvecklingsstadier

 • Självständighetsutveckling

 • Frustrationsutbrott

 • Mod och självkänsla – hur kan vi förhålla oss till oss själva och barnet för att stärka dessa

 • Att förstå eget och barnets beteende

 • Färdigheter som bygger inifrån

 • Uppmuntran och bekräftelse

 • Rutiner

 • Hur jag kan förebygga problem

 • Personliga gränser

Vill du gå denna kurs?

Aktivt Föräldraskap® Småbarn 1 - 4 år

pexels-tatiana-syrikova-3933060.jpg

Läs kursen online

Lever du tillsammans med barn i åldern 1-4 år?
Du vet väl att du kan läsa kursen Aktivt Föräldraskap
® Småbarn online?

Är du intresserad av att veta mer, eller vill du boka denna utbildning, kontakta oss via intresseanmälan nedan.

Tack! Meddelande skickat.

Du kanske även är intresserad av...

bottom of page