top of page
Föräldrautbildning tonåring 11-18 år

Aktivt Föräldraskap® Tonår 11 - 18 år

Denna utbildning är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap eller ledarskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till tonåringar i åldern 11-18 år.

Aktivt Föräldraskap® Tonår introducerar dig till det speciella förhållningssätt som genomsyrar alla Familjeakademins kurser. Ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänsla för såväl barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med kraftfulla färdigheter för att börja skapa det liv och de relationer du verkligen vill ha i ditt liv.

 

Kursmål Aktivt Föräldraskap® Tonår 11 - 18 år

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap® Tonår är att öka medvetenheten och förståelsen både av dig själv och din tonåring samt vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens påtryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

 

Upplägg

Kursen består av 18 kurstimmar,  6 tillfällen à 3 timmar.

Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

För vem

Denna kurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 11-18 år

Ur innehållet

 • Tonårstiden Nu och Då

 • Syftet med föräldraskapet

 • Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker

 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

 • Bekräftelse och uppmuntran

 • Intressera dig för din Tonåring som individ – Vem är du?

 • Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov

 • Inflytande vs. Kontroll

 • Färdigheter som bygger inifrån

 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

 • Kommunikationsfärdigheter

 • Problemlösning

 • Personliga gränser

 • Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!

 • Att ge stöd utan att ta över

 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar

 • Att släppa taget utan att tappa kontakten 

 

Vill du gå denna kurs?

Vad säger kursdeltagarna?

"Kursen har varit mycket givande och det har varit intressanta diskussioner i gruppen kring att vara tonårsföräldrer. Genom att få verktyg och lära sig mer om teorier och metoder, t ex för att underlättar vardagsdiskussioner och minska tjat, upplever jag att kontakten med min tonåring har stärkts ytterligare. En givande och inspirerande kurs som varmt rekommenderas."

Plats för citat

Plats för citat

För mer information, eller för att boka denna utbildning,
kontakta oss via intresseanmälan nedan.

Tack! Meddelande skickat.

Du kanske även är intresserad av...

Aktivt Föräldraskap® för Småbarn

Aktivt Föräldraskap® för Skolbarn/Förskolebarn

Vägledande samtal för föräldrar

Aktivt Ledarskap®

bottom of page