top of page
Kurs i föräldraskap för förskolebarn och skolbarn

Aktivt Föräldraskap® Förskolebarn/skolbarn 5 - 12 år

Denna utbildning är skapad för dig som vill bygga en starkare relation till de förskolebarn och skolbarn du lever eller arbetar med. Kursen introducerar dig till det speciella förhållningssätt som genomsyrar alla Familjeakademins utbildningar och som hjälpt hundratusentals familjer att minska konflikterna, förbättra kommunikationen och öka glädjen och samarbetet i hemmet.

 

Ett förhållningssätt som bygger på likvärdighet, ömsesidig respekt och att stärka självkänslan hos både barn som vuxna. Det är ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer. I en trygg och uppmuntrande miljö får du möjlighet att möta dig själv, finna dina unika svar på de utmaningar du möter i vardagen och rustas med modeller för att förstå både dig själv och ditt barn samt kraftfulla färdigheter för att börja skapa det liv och de relationer du verkligen vill ha i ditt liv.

Kursmål Aktivt Föräldraskap® Förskolebarn och skolbarn

Syftet med kursen Aktivt Föräldraskap® för föräldrar med barn 5 -12 år, är att öka medvetenheten och förståelsen både för dig själv och ditt barn samt förståelsen för vad ni vill och vad ni behöver. Målet är att du skall hitta den du är och vill vara som förälder, att du skall finna trygghet i den du är och bli mindre beroende av omgivningens påtryckningar och åsikter. Målet är en smidigare vardag där du har både modeller och färdigheter som hjälp och stöd i ditt föräldraskap och som människa.

Upplägg

Kursen består av 18 kurstimmar, 6 tillfällen a 3 timmar. Kursen varvar teori, filmklipp, dialog, reflektionstid, erfarenhetsutbyte och övningar.

Kursen finns även som e-kurs. Läs mer om den här.

För vem

Denna föräldrakurs är för dig som vill skapa trygghet i ditt föräldraskap/vuxenskap, skapa en smidigare vardag och utveckla din relation till barn i åldern 5-12 år

Ur innehållet

 • Syftet med föräldraskapet

 • Ledarstilar

 • Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

 • Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

 • Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

 • Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende utifrån existentiella behov

 • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

 • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

 • Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

 • Kommunikationsfärdigheter

 • Problemlösning

 • Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen

Vill du gå denna kurs?

Vad säger kursdeltagarna?

"Jag har blivit medveten om vad vi kan utveckla i familjen. Kursen har betytt väldigt mycket, jag är tacksam att jag och min man har gått den. Jag ”curlar” mindre och blivit mer uppmärksam på att ge barnen ansvar."

"Jag har fått konkreta verktyg att ta till i situationer som uppkommer. Jag har blivit mer lugn och fått en mer harmonisk tillvaro hemma."

"Jag känner att ”stubinen” har blivit längre och att jag tänker efter mer innan jag pratar. Den höga rösten kommer fram mycket mer sällan och jag känner att vi kan resonera fram en lösning på ett bra sätt."

Aktivt Föräldraskap® Förskole/Skolbarn som onlinekurs

Du vet väl att Aktivt Föräldraskap® Förskole/Skolbarn även finns som e-kurs?  Den passar dig som av olika anledningar inte kan eller vill gå kursen med fysiska träffar i grupp. Onlinekursen består av sex delar och genomförs i din egen takt.

Läs mer om kursen här

För mer information, kontakta oss
via intresseanmälan nedan!

Tack! Meddelande skickat.

Du kanske även är intresserad av

bottom of page