top of page

Om Familjeakademin

Aktivt föräldraskap® – Active Parenting och Aktivt Ledarskap® är varumärken som tillhandahålls av Familjeakademin. Sedan 1997 har vi inspirerat och bidragit till utveckling och mognad hos både barn och vuxna genom vårt unika förhållningssätt. Vi riktar oss till alla vuxna som lever med eller arbetar med barn och ungdomar. Vi vill att varje barn ska få växa upp till en trygg individ med självaktning och integritet.

En individ som i sitt agerande visar empati och hänsyn till både egna och andras behov. Vi delar med oss av ett förhållningssätt som du kan använda för att skapa äkta möten. Med relationen och ledarskapet i centrum får du modeller och färdigheter som hjälper dig att utveckla en djupare kontakt med både dig själv och andra.

Varför finns Aktivt Föräldraskap?

Trygga barn börjar med trygga vuxna. Därför erbjuder vi föräldrar, vårdnadshavare, personal och ledare utbildningarwebbkurserföreläsningar och vägledande samtal. Vi vill öka möjligheten att frigöra hela människans potential för både barn och vuxen. ​

 

Aktivt föräldraskap® var det första så kallade samspelsprogram som lanserades i Sverige och vi är stolta och glada över att det senaste decenniet ha kunnat bidra till ny inspiration, vardagsglädje och ökat samarbete i hundratusentals familjer, förskolor, skolor och verksamheter. 

 

Vi finns idag representerade i över 80 kommuner i Sverige och arbetar även med Aktivt Ledarskap® i skola  – en utbildning i ledarskap och relationskompetens för vuxna i förskola och skola.

Våra kärnvärden:

kärlek, likvärdighet, integritet, ansvar, tillit och ömsesidig respekt.

Jag som grundat Familjeakademin och dess varumärken Aktivt Föräldraskap® och Aktivt Ledarskap®, heter Agnetha Stagling Birgersson. Jag är mamma till 6 barn och har arbetat med ledarskap och relationskompetens i över 30 år både i Sverige, Asien och Europa. Genom hela min karriär har jag arbetat med att utveckla strukturer och färdigheter som skapar en god lärmiljö och ger näring åt barns, ungas och vuxnas lärande, hälsa och mognad.

Agnetha Stagling Birgersson

Agnetha Stagling Birgersson tillsammans med två av sina 6 barn

Läs mer om...

Agnetha intervjuades i februari 2019 av tidningen HARO (Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra hemomsorg).


Läs artikeln här

Forskning och evidens

Om våra kurser

Våra referenser

Hur du kontaktar oss

intervju.PNG

Vanliga frågor

Vad är Aktivt Föräldraskap®?

Aktivt Föräldraskap®, eller Active Parenting som det ursprungligen hette, är ett av Familjeakademins varumärken som erbjuder föräldrautbildning, kurser i föräldraskap för föräldrar, vårdnadshavare och övriga vuxna som lever tillsammans med barn i åldrarna 1-18 år.

Vad gör Aktivt Föräldraskap® unikt?

Aktivt Föräldraskap® var det första så kallade samspelsprogram som lanserades i Sverige 1997. Vårt syfte är att främja självkänsla, både för föräldrar och barn – inte att korrigera beteende. Vi arbetar utifrån värden som likvärdighet, ansvar, integritet och ömsesidig respekt.

Varför finns Familjeakademin?

Familjeakademin tror på människans inneboende potential och vår passion är att utveckla potential. Vi tror att enda sättet att göra det är att individen ges utrymme att växa inifrån. Vi vill bidra till att skapa autentiska ”möten”, miljöer och en atmosfär där detta är möjligt, i hemmet, inom förskolan, i skolan och i alla miljöer där människor kommer tillsammans.

Vad kan Familjeakademin göra för dig?

Trygga barn börjar med trygga vuxna. Med våra kurser vill vi skapa trygghet i vardagen både för barn och vuxna. För dig som är förälder, bonusförälder eller annan viktig vuxen i ett barns eller ungdoms liv. Vi erbjuder utbildningar, webbkurser, föreläsningar och vägledande samtal, alltid med vårt unika förhållningssätt som grund: ömsesidig respekt och självkänsla, hos både barn och vuxna. Vårt mål är att öka medvetenheten och skapa förståelse för eget och barnets beteende. Vi bidrar med modeller som underlag för reflektion och förståelse och färdigheter som skapar kontakt och nära relationer. Våra kurser och samtal erbjuder vägledning och stöd i att hitta egna svar.

Vad är det för skillnad på Familjeakademin och Aktivt Föräldraskap/Aktivt Ledarskap?

Familjeakademin är ett utbildningsföretag som tillhandahåller kurser i ledarskap och relationskompetens. Aktivt Föräldraskap® och Aktivt Ledarskap® är varumärken på de olika kurser som Familjeakademin tillhandahåller.

bottom of page