Om Aktivt Föräldraskap

Aktivt föräldraskap – Active Parenting och Aktivt Ledarskap är varumärken som tillhandahålls av Familjeakademin. Sedan 1997 har vi arbetat hängivet med att stötta och utveckla dig som är förälder eller vårdnadshavare liksom dig som arbetar inom förskola och skola.

Vi drivs av en övertygelse om att varje barn ska få växa upp till en trygg individ med självaktning och integritet.

En individ som i sitt agerande visar empati och hänsyn till både egna och andras behov.

Varför finns Aktivt Föräldraskap?

Trygga barn börjar med trygga vuxna. Därför erbjuder vi föräldrar och ledare utbildningar, webbkurser, föreläsningar och vägledande samtal, alltid med vårt unika förhållningssätt som grund: ömsesidig respekt och självkänsla, hos både barn och vuxna. ​

 

Aktivt föräldraskap var det första så kallade samspelsprogram som lanserades i Sverige och vi är stolta och glada över att det senaste decenniet ha kunnat bidra till ny inspiration, vardagsglädje och ökat samarbete i hundratusentals familjer, skolor och verksamheter. 

 

Vi finns idag representerade i över 80 kommuner i Sverige och arbetar även med Aktivt Ledarskap i skola – ALIS – en utbildning i ledarskap och relationskompetens för vuxna i förskola/skola.

 

Våra kärnvärden:

kärlek, likvärdighet, integritet, ansvar, tillit och ömsesidig respekt.

Jag som grundat Familjeakademin och dess varumärken Aktivt Föräldraskap och Aktivt Ledarskap, heter Agnetha Stagling Birgersson. Jag är mamma till 6 barn och har arbetat med ledarskap och relationskompetens i över 20 år både i Sverige, Asien och Europa. Genom hela min karriär har jag arbetat med att utveckla strukturer och färdigheter som skapar en god lärmiljö och ger näring åt barns, ungas och vuxnas lärande, hälsa och mognad.

Agnetha Stagling Birgersson

Agnetha Stagling Birgersson tillsammans med två av sina 6 barn

Läs mer om...

Agnetha intervjuades i februari 2019 av tidningen HARO (Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra hemomsorg).


Läs artikeln här

Forskning och evidens

Om våra kurser

Våra referenser

Hur du kontaktar oss

intervju.PNG

Länka till oss!

Vill du länka till Aktivt Föräldraskap? Kopiera bara denna html-kod och klistra in på din egen hemsida. Klart!

<a href="https://www.aktivtforaldraskap.se/" target="_blank" title="aktivtforaldraskap.se">> Se kurser för föräldrar på www.aktivtforaldraskap.se /a>