Ett bättre föräldraskap startar här!

Författare Agnetha Stagling Birgersson
Layout Linda Michelin

ISBN: 978-91-98-60980-6

Små barn små bekymmer, stora barn stora bekymmer” heter det, men det behöver inte stämma. Föräldraskapet erbjuder fantastiska möjligheter till utveckling och mognad för både barn, ungdomar och vuxna.

 

När vi bygger det vuxna ledarskapet på principer som skapar kontakt, principer som skapar närhet och principer som öppnar upp för lärande och samarbete får vi möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Kontakt och ömsesidig respekt skapar band som vara livet ut.

Denna bok är ett alternativ till alla utifrån-och-in metoder som beröm, belöning, bestraffning och korrigering av individens beteende.

I boken får du bekanta dig med ett förhållningssätt som bygger inifrån-och ut, att växa inifrån och realisera sin fulla potential, ett förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende. Du får bekanta dig med fem egenskaper som är viktiga för att vi skall kunna utveckla vår fulla potential: Självkänsla, Självförtroende, Mod, Ansvar och Samarbete.

Boken bygger på människans mest grundläggande behov och principerna går att applicera i alla länder, alla system, alla kulturer, ja överallt där individen tror på likvärdighet och ömsesidig respekt.

Den riktar sig till alla vuxna som lever med eller arbetar med barn och ungdomar i alla åldrar. Det är en bok som hjälper dig hitta dina svar som fungerar för dig i din familj eller ditt system ( t.ex. förskola/skola).

omslag_frigor.jpg

Frigör barnets potential
– och din egen

Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn

Författare: Agnetha Stagling Birgersson 

Sagt om Frigör barnets potential och din egen
Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn

"Vill du se mer samarbete och mindre tjat och tjafs i din familj?
Längtar du efter nya sätt att kommunicera, där ni lyssnar på varandra och försöker förstå varandras perspektiv? Vill du bli tydlig som förälder – utan att hota, muta eller kränka? Då kan jag verkligen rekommendera boken Frigör barnets potential och din egen – Frihet och kärlek i relationen mellan barn och vuxen.
 

Boken ger inga specifika lösningar på specifika problem, den ger något mycket bättre: stöd i att utveckla ett förhållningssätt baserat på ömsesidig respekt.
Med det förhållningssättet följer en trygghet i att du kan hitta dina egna lösningar på de flesta utmaningar som du möter i ditt föräldraskap."

Petra Krantz Lindgren,

Beteendevetare och författare

www.petrakrantzlindgren.se

Läs fler recensioner av boken Frigör barnets potential och din egen här

Du kanske även är intresserad av...

© 2017 Aktivt Föräldraskap - Active Parenting

Familjeakademin

Viksbergs Säteri
152 95 Södertälje

 

Hemsida: www.familjeakademin.se
Telefon: 08-550 940 44

Epost: info@aktivtforaldraskap.se

Följ oss