top of page

Välkommen till bloggen!

Här hittar du artiklar som lyfter och inspirerar dig i din roll som förälder och ledare - såväl i hemmet som i arbetet. Varmt välkommen att läsa och dela!

 

En bok utan "rätta" lösningar

Uppdaterat: 8 mars 2023


Kristina Johansson, utbildad Gruppledare i Aktivt Föräldraskap® har läst boken "Frigör barnets potential och din egen – Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn" skriven av Agnetha Stagling Birgersson.


Hej Kristina! Vad tyckte du om boken?

– Boken lyfter fram fem olika egenskaper som vi behöver hjälpa våra barn att utveckla. Det är självkänsla, självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga. Självkänslan är ju grunden och den mest avgörande egenskapen i alla relationer.

– Det finns så många, både barn och vuxna, som har en dålig eller svag självkänsla och det är så viktigt att den stärks! Alla behöver bli sedda, bli tagna på allvar och känna att de är älskade utifrån vad de är och inte utifrån vad de gör.

Fick du någon särskild insikt medan du läste?

– Ja, jag fick verkligen en aha-upplevelse när jag läste avsnittet om kommunikationshinder. Så många gånger har jag använt mig av olika kommunikationshinder utan att inse att det varit ett hinder i vår kommunikation. Jag har snarare trott att det varit en hjälp!

– Jag har också insett utifrån att ha läst boken, att det behövs ett aktivt lyssnande, bekräftelse, känslomässig närvaro och empati för att det ska kunna skapas ett riktigt ”möte”.

På vilket sätt tror du att boken kan hjälpa familjer i vardagen?

– Boken ger inte direkt "rätta" lösningar på olika problem som kan uppstå i en familj. Istället ger den kunskap om hur man hittar lösningar tillsammans och hur man förebygger problemsituationer. Att varje familj behöver hitta sina svar och lösningar som passar och fungerar bäst för dem.

– Jag är så glad över att boken lyfter fram barnen och hur viktiga deras åsikter och kompetenser är. Genom att lyssna, ta sig tid och intressera sig för dem kommer man långt och utifrån detta får man en förståelse för barnens behov och beteende.

–”Frigör barnets potential och din egen” är en bok som jag kommer att ha stor glädje och nytta av. Stort TACK!


Kristina Johansson, Båstad.

Gruppledare i Aktivt Föräldraskap®
Läs fler recensioner om boken här

bottom of page