Välkommen till bloggen!

Här hittar du artiklar som lyfter och inspirerar dig i din roll som förälder och ledare - såväl i hemmet som i arbetet. Varmt välkommen att läsa och dela!

 

En bok utan "rätta" lösningar

Uppdaterad: 27 nov 2020


Kristina Johansson, utbildad Gruppledare i Aktivt Föräldraskap har läst boken "Frigör barnets potential och din egen – Frihet och kärlek i relationen mellan vuxen och barn" skriven av Agnetha Stagling Birgersson.


Hej Kristina! Vad tyckte du om boken?

– Boken lyfter fram fem olika egenskaper som vi behöver hjälpa våra barn att utveckla. Det är självkänsla, självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga. Självkänslan är ju grunden och den mest avgörande egenskapen i alla relationer.

– Det finns så många, både barn och vuxna, som har en dålig eller svag självkänsla och det är så viktigt att den stärks! Alla behöver bli sedda, bli tagna på allvar och känna att de är älskade utifrån vad de är och inte utifrån vad de gör.

Fick du någon särskild insikt medan du läste?