Powerpoints

Här hittar du Powerpoints för kurserna Aktivt Föräldraskap samt Aktivt Ledarskap.

Observera att alla uppladdade Powerpoints på denna sida är skrivskyddade. Det innebär att inget innehåll får ändras, utan tillåtelse från Familjeakademin. Vid frågor eller synpunkter på materialet, kontakta agnetha@familjeakademin.se.

Barn i lekrummet

Aktivt Föräldraskap

 Småbarn

"Det krävs mod att
ge barn vad de behöver och inte vad de vill ha"​

diamant 1 maj 2018.png
Afsmabarn.png

Aktivt Föräldraskap
Småbarn Powerpoint

Del 1 Du och ditt barn

Del 2 Mod och självkänsla

Del 3 Förebyggande förhållningssätt

Del 4 Avgränsning - att sätta
personliga gränser

Del 5 Din familj


 

Ungar som leker Tug of War

Aktivt Föräldraskap

 Förskolebarn &   skolbarn kap 1-6 

"Individer som är rädda för att göra misstag begränsar sin egen utveckling och mognad"

diamant 1 maj 2018.png
Kopia av Kopia av Intyg_edited.jpg

DEL 1

Del 1: Den aktiva föräldern

Kopia av Kopia av Intyg_edited.jpg

DEL 4

Del 4: Utveckla ansvarskänsla

Kopia av Kopia av Intyg_edited.jpg

DEL 2

Del 2: Att skapa förutsättningar för mod, självkänsla och självförtroende att utvecklas

Kopia av Kopia av Intyg_edited.jpg

DEL 5

Del 5: Kommunikation och samarbete

Kopia av Kopia av Intyg_edited.jpg

DEL 3

Del 3: Förstå ditt barn

Kopia av Kopia av Intyg_edited.jpg

DEL 6

Del 6: Livet i familjen

iStock-641755390.jpg

Aktivt Ledarskap

 i Skolan

 (ALIS) 

Led och lär ut med glädje! För dig som i ditt yrke vill utveckla dig själv, ditt ledarskap och din relationskompetens.

AL logga 16 maj 18.png
iStock-527838531.jpg

ALIS DEL 1

Ett aktivt ledarskap

iStock-527838531.jpg

ALIS DEL 4

Ansvar och problemlösning

iStock-527838531.jpg

ALIS DEL 2

Mod, självkänsla och självförtroende

iStock-527838531.jpg

ALIS DEL 5

Samarbete och kommunikation

iStock-527838531.jpg

ALIS DEL 3

Förstå beteende

iStock-527838531.jpg

ALIS DEL 6

Hur vi löser problem i grupp och hur vi skapar en vi-kultur